Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc ngày 26-11

26th Tháng Mười Một 2015
697 views

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay:

+Biên độ 10 ngày : 91
+Biên độ 9 ngày : 16 63
+Biên độ 8 ngày : 05 19 76 91
+Biên độ 7 ngày : 00 06 13 20 21 23 23 34 43 50 61 64 66 74 77 84 93 99
+Biên độ 6 ngày : 01 01 03 06 07 12 15 16 17 17 18 25 27 33 35 36 64 66 66 67 71 76 76 80

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
67-76 4 12-21 2 36-63 2 99 1 18-81 1
16-61 3 23-32 2 13-31 1 02-20 1 25-52 1
19-91 3 34-43 2 47-74 1 03-30 1 27-72 1
66 3 46-64 2 77 1 07-70 1 33 1
17-71 3 05-50 2 48-84 1 15-51 1 35-53 1
06-60 2 01-10 2 39-93 1 00 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 00 ra ngày: 09/11/2015 – đến 26/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày

Cặp số 07 ra ngày: 14/11/2015 – đến 26/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 49 ra ngày: 03/11/2015 – đến 26/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 22 ngày

Cặp số 72 ra ngày: 15/11/2015 – đến 26/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 84 ra ngày: 14/11/2015 – đến 26/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 92 ra ngày: 15/11/2015 – đến 26/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 98 ra ngày: 10/11/2015 – đến 26/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày

Xem thêm: