Soi cầu dự đoán kết quả XSMB thứ 6 ngày 20-11

20th Tháng Mười Một 2015
775 views

Soi cầu lô tô Miền Bắc ngày hôm nay:

+Biên độ 13 ngày : 60

+Biên độ 12 ngày : 00
+Biên độ 10 ngày : 67 88
+Biên độ 8 ngày : 20 21 63
+Biên độ 7 ngày : 06 27 30 42 45 91 93
+Biên độ 6 ngày : 01 02 17 23 27 30 31 32 52 61 70 71 80 83 83 85 85 87 92

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
06-60 2 23-32 2 45-54 1 12-21 1 08-80 1
02-20 2 38-83 2 19-91 1 13-31 1 36-63 1
27-72 2 58-85 2 39-93 1 25-52 1 67-76 1
03-30 2 88 1 01-10 1 16-61 1 78-87 1
17-71 2 24-42 1 00 1 07-70 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:Cặp số 00 ra ngày: 09/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngàyCặp số 20 ra ngày: 08/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngàyCặp số 28 ra ngày: 07/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngàyCặp số 36 ra ngày: 02/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngàyCặp số 48 ra ngày: 31/10/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 19 ngàyCặp số 49 ra ngày: 03/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngàyCặp số 63 ra ngày: 09/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngàyCặp số 66 ra ngày: 09/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngàyCặp số 75 ra ngày: 09/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngàyCặp số 76 ra ngày: 09/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngàyCặp số 79 ra ngày: 08/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngàyCặp số 88 ra ngày: 07/11/2015 – đến 20/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày