Soi cầu miền Bắc thứ 3 ngày 24-11-2015

24th Tháng Mười Một 2015
1068 views

Soi cầu lô tô Miền Bắc ngày hôm nay: 

+Biên độ 11 ngày : 06
+Biên độ 10 ngày : 87
+Biên độ 9 ngày : 12 50
+Biên độ 8 ngày : 14 17 36 60 97 97
+Biên độ 7 ngày : 09 13 27 27 28 33 37 67 67 82 87 87 89 91 97
+Biên độ 6 ngày:  08 09 09 11 14 16 18 19 20 21 22 29 29 34 38 39 47 48 48 57 64 69 82 91

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
78-87 3 14-41 2 17-71 1 02-20 1 05-50 1
79-97 3 67-76 2 89-98 1 22 1 57-75 1
09-90 3 06-60 2 13-31 1 36-63 1 46-64 1
28-82 3 29-92 2 08-80 1 34-43 1 69-96 1
19-91 3 48-84 2 11 1 38-83 1
12-21 2 33 1 16-61 1 39-93 1
27-72 2 37-73 1 18-81 1 47-74 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 00 ra ngày: 09/11/2015 – đến 24/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 43 ra ngày: 12/11/2015 – đến 24/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 49 ra ngày: 03/11/2015 – đến 24/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 20 ngày

Cặp số 86 ra ngày: 10/11/2015 – đến 24/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 98 ra ngày: 10/11/2015 – đến 24/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Xem thêm: