Soi cầu miền Bắc thứ 6 ngày 27-11-2015

27th Tháng Mười Một 2015
953 views

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay:

+Biên độ 10 ngày : 33
+Biên độ 9 ngày : 97
+Biên độ 8 ngày : 08 32 40 64 68 90 95 99
+Biên độ 7 ngày : 03 08 35 35 37 57 57 57 60 65 74
+Biên độ 6 ngày : 00 00 01 02 06 07 08 10 17 19 23 28 30 31 32 49 51 51 53 53 54 63 65 66 66 71 73 76 87 88 97

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
35-53 4 06-60 2 09-90 1 04-40 1 36-63 1
23-32 3 56-65 2 59-95 1 19-91 1 68-86 1
08-80 3 00 2 47-74 1 28-82 1 67-76 1
57-75 3 01-10 2 99 1 13-31 1 78-87 1
79-97 2 17-71 2 33 1 49-94 1 88 1
37-73 2 15-51 2 02-20 1 46-64 1
03-30 2 66 2 07-70 1 45-54 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 07 ra ngày: 14/11/2015 – đến 27/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 49 ra ngày: 03/11/2015 – đến 27/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày

Cặp số 71 ra ngày: 16/11/2015 – đến 27/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 72 ra ngày: 15/11/2015 – đến 27/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 84 ra ngày: 14/11/2015 – đến 27/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 98 ra ngày: 10/11/2015 – đến 27/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày