SOI CẦU DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/12/2015

16th Tháng Mười Hai 2015
1122 views

Cầu Lotto miền bắc đẹp nhất ngày 16/12/2015

01,10,09,90,13,31,19,91,08,80,14,41,79,97,07,70,17,71,56,65

Cầu 2 nháy miền bắc đẹp nhất ngày 16/12/2015

99,03,30,24,42,66,09,90,00

Cầu Đặc biệt đẹp nhất soicau123.net ngày 16/12/2015

79,97,37,73,27,72,29,92,39,93,69,96,23,32,59,95,09,90,67,76

Cặp số có nhiều cầu nhất là 01,10: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 01 hoặc 10)

xem xsmn mới trong ngày

Thống kê cầu lặp:

01,10 6 cầu
09,90 4 cầu
12,21 3 cầu
26,62 3 cầu
14,41 3 cầu
56,65 3 cầu
67,76 3 cầu
07,70 2 cầu
11 2 cầu
13,31 2 cầu
03,30 2 cầu
34,43 2 cầu
45,54 2 cầu
46,64 2 cầu
66 2 cầu
27,72 2 cầu
29,92 2 cầu
00 1 cầu
02,20 1 cầu
05,50 1 cầu
06,60 1 cầu
17,71 1 cầu
18,81 1 cầu
23,32 1 cầu
36,63 1 cầu
38,83 1 cầu
47,74 1 cầu
48,84 1 cầu
49,94 1 cầu
25,52 1 cầu
55 1 cầu
16,61 1 cầu
37,73 1 cầu
39,93 1 cầu
69,96 1 cầu

xem ket qua xo so trực tiếp

xem ket qua xo so kien giang trực tiếp