SOI CẦU DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/12/2015

12th Tháng Mười Hai 2015
770 views

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 12/12/2015

27,72,67,76,79,97,69,96,29,92,09,90,28,82,78,87,89,98,07,70

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 12/12/2015

33,23,32

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 12/12/2015

57,75,58,85,79,97,07,70,37,73,17,71,89,98,08,80,38,83,18,81

Thống kê cầu lặp:

xem xsmn mới trong ngày

78,87 6 cầu
27,72 5 cầu
89,98 5 cầu
34,43 4 cầu
67,76 4 cầu
09,90 3 cầu
23,32 3 cầu
26,62 3 cầu
69,96 3 cầu
00 2 cầu
07,70 2 cầu
17,71 2 cầu
35,53 2 cầu
25,52 2 cầu
57,75 2 cầu
36,63 2 cầu
66 2 cầu
77 2 cầu
79,97 2 cầu
88 2 cầu
29,92 2 cầu
99 2 cầu
01,10 1 cầu
02,20 1 cầu
04,40 1 cầu
11 1 cầu
13,31 1 cầu
16,61 1 cầu
18,81 1 cầu
22 1 cầu
33 1 cầu
38,83 1 cầu
39,93 1 cầu
46,64 1 cầu
45,54 1 cầu
55 1 cầu
58,85 1 cầu
56,65 1 cầu
47,74 1 cầu
08,80 1 cầu
68,86 1 cầu
49,94 1 cầu

Thống kê cặp số lâu chưa về

xem xsmb hom nay trực tiếp

xem ket qua xo so hom nay trực tiếp

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 39 ra ngày 24/11/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 17 ngàyCặp số: 32 ra ngày 26/11/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 82 ra ngày 26/11/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 70 ra ngày 30/11/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 72 ra ngày 30/11/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 79 ra ngày 30/11/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 75 ra ngày 01/12/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 96 ra ngày 01/12/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 24 ra ngày 02/12/2015 Đến ngày 11/12/2015 Vẫn chưa ra là 9 ngày