SOI CẦU DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11/12/2015

11th Tháng Mười Hai 2015
864 views

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 11/12/2015

19,91,49,94,16,61,69,96,09,90,18,81,39,93,13,31,17,71,26,62

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 11/12/2015

39,93,13,31

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 11/12/2015

89,98,68,86,49,94,39,93,99,59,95,29,92,36,63,69,96,28,82

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 39 ra ngày 24/11/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 16 ngàyCặp số: 32 ra ngày 26/11/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 82 ra ngày 26/11/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 88 ra ngày 29/11/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 70 ra ngày 30/11/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 72 ra ngày 30/11/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 79 ra ngày 30/11/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 75 ra ngày 01/12/2015 Đến ngày 10/12/2015 Vẫn chưa ra là 9 ngày

Cặp số có nhiều cầu nhất là 19,91: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 19 hoặc 91)

xem xsmn mới trong ngày

Thống kê cầu lặp:

19,91 4 cầu
13,31 4 cầu
47,74 4 cầu
48,84 4 cầu
69,96 4 cầu
26,62 3 cầu
57,75 3 cầu
77 3 cầu
59,95 3 cầu
01,10 2 cầu
12,21 2 cầu
18,81 2 cầu
22 2 cầu
33 2 cầu
14,41 2 cầu
49,94 2 cầu
05,50 2 cầu
15,51 2 cầu
06,60 2 cầu
16,61 2 cầu
78,87 2 cầu
88 2 cầu
09,90 2 cầu
29,92 2 cầu
89,98 2 cầu
03,30 1 cầu
11 1 cầu
25,52 1 cầu
34,43 1 cầu
36,63 1 cầu
37,73 1 cầu
38,83 1 cầu
39,93 1 cầu
46,64 1 cầu
56,65 1 cầu
17,71 1 cầu
27,72 1 cầu
79,97 1 cầu
28,82 1 cầu

xem báo giadinh mới nhất

xem tin tuc ngoi sao mới nhất