Dự đoán kết quả XSMB ngày 10-11

10th Tháng Mười Một 2015
1026 views

thống kê lô tô Miền Bắc ngày hôm nay: 

thống kê lô tô Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 8 ngày : 25 70 99
+Biên độ 7 ngày : 03 07 61 87 97
+Biên độ 6 ngày : 02 17 21 25 54 68 74 85 86 86

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
68-86 3 03-30 1 79-97 1 12-21 1 47-74 1
07-70 2 16-61 1 02-20 1 45-54 1 58-85 1
25-52 2 78-87 1 17-71 1 99 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 16 ra ngày: 28/10/2015 – đến 10/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 21 ra ngày: 24/10/2015 – đến 10/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày

Cặp số 27 ra ngày: 25/10/2015 – đến 10/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày

Cặp số 52 ra ngày: 26/10/2015 – đến 10/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 97 ra ngày: 30/10/2015 – đến 10/11/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Xem thêm: