Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 23-10-2015

23rd Tháng Mười 2015
935 views

Soi cầu lô đề xo so Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 9 ngày : 58 94
+Biên độ 8 ngày : 25 56 56
+Biên độ 7 ngày : 12 12 35 75 83 95
+Biên độ 6 ngày : 04 06 24 28 51 53 65 85 86 92

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
56-65 3 35-53 2 57-75 1 04-40 1 28-82 1
58-85 2 25-52 1 38-83 1 06-60 1 15-51 1
12-21 2 49-94 1 59-95 1 24-42 1 68-86 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 11 ra ngày: 08/10/2015 – đến 23/10/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

Cặp số 31 ra ngày: 12/10/2015 – đến 23/10/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 35 ra ngày: 11/10/2015 – đến 23/10/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 39 ra ngày: 04/10/2015 – đến 23/10/2015 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày

Cặp số 51 ra ngày: 06/10/2015 – đến 23/10/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày

Cặp số 90 ra ngày: 12/10/2015 – đến 23/10/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Xem thêm: